Wholesale China Oil Painting Reproductions

100% hand-painted & 100% money back if not satisfied!
 
 

auguste macke kvinna i gron jacka oil painting reproduction


auguste macke

kvinna i gron jacka
August Macke (1887-1914) was a German painter whose harmonious and simple scenes of everyday life made a unique contribution to Expressionism.
mk248 denna beromda tavla malades vid tbunsjon i scbweiz ocb uppvisar ett mycket kansligt ocb barmoniskt arrangemang av form ocb farg. det ar uppenbart att macke skulle ba blivit en stor konstnar konstnar om ban overlevt kriget. som franz marc sade vi bans vanner, vi visste vilket dolt lofte om geni denne man bar pa.
Painting ID::  56625
 

 

auguste macke
August Macke (1887-1914) was a German painter whose harmonious and simple scenes of everyday life made a unique contribution to Expressionism.
kvinna i gron jacka
mk248 denna beromda tavla malades vid tbunsjon i scbweiz ocb uppvisar ett mycket kansligt ocb barmoniskt arrangemang av form ocb farg. det ar uppenbart att macke skulle ba blivit en stor konstnar konstnar om ban overlevt kriget. som franz marc sade vi bans vanner, vi visste vilket dolt lofte om geni denne man bar pa.

        Prev Painting     Next Painting
   
 

Xiamen China Wholesale Oil Paintings Wholesale Picture Frames,Photo Frames, Moulding Beveled Mirrors

http://www.chinafineart.com

China Oil Painting Studio Team