johan gustaf sandberg
Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).

 1 2 3    Next
 
 Prev Artist   Next Artist 

johan gustaf sandberg king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora oil painting


king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora
mk247 1836,fresco ,uppsala domkyrka,sweden
Painting ID::  56212
johan gustaf sandberg
king gustav vasa of sweden addressing men from dalarna in mora
mk247 1836,fresco ,uppsala domkyrka,sweden
   
   
     

johan gustaf sandberg konstkademiens modellskola oil painting


konstkademiens modellskola
ca 1830, olja pa duk uppsala universitets konstsamlingar se
Painting ID::  64720
johan gustaf sandberg
konstkademiens modellskola
ca 1830, olja pa duk uppsala universitets konstsamlingar se
   
   
     

johan gustaf sandberg konstakademiens modellskola oil painting


konstakademiens modellskola
ca 1830. uppsala universitets konstsamlingar se
Painting ID::  64722
johan gustaf sandberg
konstakademiens modellskola
ca 1830. uppsala universitets konstsamlingar se
   
   
     

johan gustaf sandberg Svensk allmoge kring oil painting


Svensk allmoge kring
1829(1829) Olja på panel 40.5 X 60 cm (15.94 X 23.62 in)
Painting ID::  68671
johan gustaf sandberg
Svensk allmoge kring
1829(1829) Olja på panel 40.5 X 60 cm (15.94 X 23.62 in)
   
   
     

johan gustaf sandberg King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora oil painting


King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora
1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)
Painting ID::  68672
johan gustaf sandberg
King Gustav Vasa of Sweden Addressing Men from Dalarna in Mora
1836(1836) Olja på duk 48.5 X 73.5 cm (19.09 X 28.94 in)
   
   
     

  1  2  3     Next
Prev Artist       Next Artist     

     johan gustaf sandberg
     Johan Gustaf Sandberg, född 1782, död 1854, var målare; han var professor i teckning vid Konstakademien från 1828, och direktör där 1845?C1853. Sandberg ägnade sig främst åt historiemåleri, med motiv ur nordisk mytologi och svensk historia. Hans främsta verk inom detta område är kalkmålningarna över Gustav Vasa i Uppsala domkyrka. Han målade också en mängd porträtt. Sandberg blev 1794 elev i konstakademins principskola och 1801 i antikskolan, lärde samtidigt musik och klaverspelning och tjänade pengar genom lektioner och genom arbete på kungliga teaterns dekorationsmålarverkstad. Under den följande tiden slöt han sig till den opposition mot akademin, som hade sin medelpunkt i "Sällskapet för konststudium". Tvisten med akademin lade sig snart, Sandberg valdes till ledamot 1821 och blev ordinarie professor 1828. Däremot hade han aldrig tillfälle att göra den för äldre tiders konstnärer obligatoriska studieresan till södern. Han utförde teckningarna till praktverket "Ett år i Sverige" (1827 -35) med bilderna graverade under Christian Didrik Forssells ledning och texten skriven av Anders Abraham Grafström. Under upprepade sommarvistelser på Säfstaholms slott målade Sandberg folktyper och folkdräkter. Åtskilliga porträtt utförde Sandberg för det praktfulla "Galleri af utmärkta svenska lärde, vetenskapsidkare och konstnärer", som han utgav 1835?C42 (100 porträtt, litograferade av J. Cardon).

China Wholesale Stretched Oil Paintings Wholesale Picture Frames,Photo Frames, Moulding Beveled Mirrors

http://www.chinafineart.com

China Oil Painting Studio Team