100% hand painted, 100% cotton canvas,
100% money back if not satisfaction.

Search My Painting

Back

Ljubov Popova
Painting: sittande gestalt
mk248 popovas kubistinspirerade komposition illustrerar den ryska synen pa kubism, som lutade mot abstraktion ocb rekonstruktion. gestalten forblir urskiljbar genom att popva lagger falt med olika mattad farg synbarligen olika langt fran bildytan.

Catalogue: new20/Ljubov Popova-779744.jpg


Ljubov Popova sittande gestalt oil painting image

Back


Order A Framed Oil Painting
sittande gestalthttp://www.chinafineart.com

China Oil Painting Studio Team