100% hand painted, 100% cotton canvas,
100% money back if not satisfaction.

Search My Painting

Back

William Hogarth
Painting: chairing the member
mk248 an election blev hogartbs sista moderna moraliserande svit. den bestar av fyra scener ocb detta ar den sista. da allt urartar iett upplopp. ofta anspelar hogartb pa alder bistoriska malningar i sina egna bilder. den bar gangen ar cbarles le brus alexander den stores srger over dareios. i stallet for den imperialistiska ornen som symboliserar seger later hogartb en fet gas svava over den nye parlamentledamotens buvud, darmed antyds att bans bidrag till debatten inte an gasens kvackande.

Catalogue: new20/William Hogarth-289623.jpg


William Hogarth chairing the member oil painting image

Back


Order A Framed Oil Painting
chairing the memberhttp://www.chinafineart.com

China Oil Painting Studio Team